Liên Hệ

Địa Chỉ Liên Lạc

29 South Terrace, Pooraka SA 5095
AUSTRALIA
Phone: +61 408 037 110
E-mail: truongvietngudaclo@gmail.com

website: www.daclo.org.au

Văn Phòng Trường Đắc Lộ

Giờ làm việc: từ 1g30 tới 4g00 chiều thứ Bảy
Địa chỉ: Mount Carmel College
33 Newcastle Street
Rosewater SA 5013