THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA TRƯỜNG

Trường Việt Ngữ Đắc-Lộ xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh, giáo viên và các em học sinh

Trong tình hình hiện tại của dịch CDVID-19 đang lan tràn trên thế giới và trên toàn thể nước Úc, trường Việt Ngữ Đắc-Lộ quyết định sẽ tạm ngưng tất cả các lớp học kể từ thứ Bảy ngày 21 Tháng Ba năm 2020 cho hết Học Kỳ I của niên học 2020. Trường sẽ quyết định có tiếp tục việc tạm ngưng các lớp học cho Học Kỳ II trong khoảng thời gian tới dựa theo hoàn cảnh xã hội, tình trạng lan tràn của bệnh truyền nhiễm COVID-19 và các chỉ thị của chính phủ và các đấng bản quyền.

Tuy nhiên không phải vì các lớp học đóng cửa mà trường hoàn toàn ngưng hoạt động. Các giáo viên sẽ liên lạc với quý phụ huynh và học sinh để có những hướng dẫn cụ thể để học qua mạng, hay qua các bài học và bài tập để các em có thể làm ở nhà, dựa theo tài liệu sách giáo khoa của trường. Quý vị phụ huynh có thể hướng dẫn các em học ở nhà hay các em có thể tự học. Xin mọi người theo dõi trang mạng của trường ww.daclo.org.au để biết được diễn tiến của trường. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về chi tiết khi nào đi học lại trên báo chí và trên trang mạng của trường.

Trân trọng kính chào

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA TRƯỜNG

Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc Nam Úc (The Ethnic Schools Association of SA Inc.) có giới thiệu một trang mạng edmodo.com mà giáo viên và học sinh có thể cùng dạy và học "online". Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể vào trang mạng này để giúp con em của mình học và làm bài trên mạng. Quý vị có thể vô trang mạng edmodo và click vô "student" hay là "parent" để mở account cho học sinh hay của phụ huynh.

Edmodo

What is Edmodo?

Edmodo is an educational website that allows teachers to create an online classroom.

Using Edmodo, students and teachers can communicate with one another. A teacher can share links to videos, upload documents, and assign and mark work on Edmodo; students can upload documents, comments, and ask questions and get help from the entire class on Edmodo.

It is a safe environment, because only the students who have the class code can join the Class. The teacher can also see everything that is posted on Edmodo by their students.

In addition, parents can join the class.

You will need: login and click on "student" or "Parent" to create an account.