Giới Thiệu

Lịch Trình Giảng Dạy tại các Chi nhánh

 

Chi nhánh Pooraka

Pooraka Primary School - South Tce., Pooraka - SA 5095
Cấp lớp: Vỡ Lòng (từ 4 tuổi) đến lớp 7
Giờ học: 9g00 - 11g30 sáng thứ Bảy hàng tuần
Trưởng chi nhánh: Thầy Joseph Nguyễn Vĩnh
 

Chi nhánh Salisbury

Thomas Moore College - 23 Amsterdam Cr, Salisbury - SA 5108
Cấp lớp: Vỡ Lòng (từ 4 tuổi) đến lớp 9
Giờ học: 9g00 - 11g30 sáng thứ Bảy hàng tuần
Trưởng chi nhánh: Thầy Mai Văn Thuyên
Mobile: 0403 970 912
 

Chi nhánh Rosewater

Mount Carmel College - 33 Newcastle Street, Rosewater SA 5013
Cấp lớp: Vỡ Lòng (từ 4 tuổi) đến lớp 12
Giờ học: 1g30 trưa đến 4g00 chiều thứ Bảy hàng tuần
(các lớp 11 & 12 học từ 1g15 đến 4g15)
Trưởng chi nhánh: Cô Nguyễn Thị Mộng Cầm
Mobile: 0418 841 971