Tôn Chỉ / Mục Đích

Trường Việt ngữ Đắc-Lộ được thành lập với mục đích:

 1. Duy trì và phát triển ngôn ngữ Việt,
 2. Phát triển văn hóa và phong tục tập quán của người Việt.
 3. Rèn luyện các đức tính và chú trọng giáo dục về nhân bản để học sinh trở thành con người toàn diện.

Nội Quy

Nội Quy nhà trường nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn cho tất cả học sinh và giữ gìn tài sản của nhà trường. Thi hành các Quy luật là đóng góp một phần quan trọng trong việc điều hành nhà trường. Nội quy chú trọng vào việc duy trì và phát huy tinh thần tự trọng, tôn trọng tài sản của người khác, đối xử với mọi người như chính bản thân mình. Làm được những điều này sẽ tạo nên một môi trường học tập vui tươi và lành mạnh. Qua những điều đó, chúng ta sẽ có:

 • Nhà trường là môi trường học tập trong đó học sinh chăm chỉ học hành và giáo chức chăm lo giảng dạy.
 • Học sinh sẽ tự ý thức và có trách nhiệm về những hành vi của mình.
 • Học sinh, giáo chức, phụ huynh cùng nhau phát huy tinh thần trách nhiệm.

Nội Quy Giáo viên

 1. Chu toàn trách vụ giảng dạy học sinh theo chương trình của nhà trường đã qui định.
 2. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong nhiệm vụ giảng dạy.
 3. Tôn trọng nhân cách và thân thể các em học sinh.
 4. Giữ gìn danh dự nhà trường, quản lý cẩn thận hồ sơ học sinh, sổ sách, tài liệu của nhà trường.
 5. Tham dự đầu đủ các buổi họp cũng như những sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường.
 6. Có mặt tại nhiệm sở trước giờ giảng dạy. Rời khuôn viên trường sau khi đã hoàn tất trách nhiệm của một giáo chức.
 7. Khi vắng mặt vì lý do bất khả kháng, thông báo nơi trưởng Chi Nhánh hoặc ban Giám Hiệu trong khoảng thời gian ngắn nhất để nhà trường tìm người thay thế.
 8. Trong trường hợp xin nghỉ dạy lâu dài, phải viết đơn xin thôi việc và trình nơi Ban Giám Hiệu tron gkhoảng thời gian ít nhất là hai tuần lễ trước khi nghỉ.
 9. Thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy nhà trường.
 10. Mọi phổ biến tài liệu hoặc quảng cáo trong khuôn viên nhà trường phải được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

Nội Quy Học Sinh

HIỆN DIỆN
Học sinh phải đi học thường xuyên và phải có giấy xin phép của Phụ Huynh khi vắng mặt. Phụ huynh hoặc người Giám Hộ cần điện thoại cho nhà trường hoặc viết giấy phép khi các em vắng mặt.

ĐI TRỄ
Tất cả học sinh đi học trễ phải xin giấy phép vào lớp nơi văn phòng.

VÂNG LỜI
Học sinh phải vâng lời và thi hành các hướng dẫn của Thầy Cô.

BẠO HÀNH
Đánh nhau trong khuôn viên nhà trường tuyệt đối nghiêm cấm. Học sinh nào vi phạm, có thể bị đuổi học tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp.

HÚT THUỐC
Học sinh không được hút thuốc trong khuôn viên nhà trường. Không được mang thuốc hút đến trường.

TRONG LỚP HỌC
Học sinh không được phép vào lớp hoặc ở trong lớp học nếu không có sự hiện diện của thầy cô giáo.

RỜI KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Học sinh KHÔNG được phép rời khuôn viên nhà trường nếu không có phép của văn phòng. Phụ huynh cần liên lạc với nhà trường nếu muốn học sinh về sớm và xin giấy phép nơi văn phòng.

LÂM BỆNH HOẶC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Các nhân viên và giáo viên của nhà trường đã được học qua các khóa cứu thương căn bản. Họ sẵn sàng và biết phải làm sao trong những trường hợp khẩn cấp. Nếu trường hợp bịnh tình không thuyên giảm, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh để đón học sinh về nhà. Sau đó sẽ là trách nhiệm của gia đình.

ĂN UỐNG TRONG LỚP
Học sinh không được phép ăn uống trong lớp (kể cả kẹo chewing gum) bất kể giờ nào.

XẢ RÁC
Học sinh không được phép xả rác trong lớp hoặc trong khuôn viên nhà trường.